Produkter

Nedenfor kan du se hvilke produkter vi tilbyder. Skulle du have ønsker til produkter, er du velkommen til at kontakte Planteavlsrådgivningen ApS.

  • Gratis nyhedsbrev. Der udsendes en email med relevante faglige informationer samt orientering om aktiviteter, når det vurderes aktuelt. Tilmeld dig ved at sende en email eller ring.

  • Gratis kørsel. Der køres ud til dig uden beregning, såfremt du bor i den nordjyske region.

  • Årsabonnement på markbesøg, mark- og gødningsplan samt hektaransøgning – en pakkepris til hver med alt inklusiv, dog opkræves timepris for håndtering af kontrolrapporter og dertil relateret korrespondance.

  • Årsabonnement for telefonrådgivning udenfor normal arbejdstid dvs lør-, søn-, og helligdage samt hverdage mellem 17 og 21. Gratis i forbindelse med øvrige årsabonnementer.

  • Planteavlsbudget kan efter aftale laves i forbindelse med udarbejdelse af markplan. Der sættes en stor ære i at budgettet er realistisk samt at det giver et overblik over bedriftens potentiale i fremtiden. Budgettet vil desuden indeholde en oversigt over arealer, afgrøder og udbytteopgørelser, -forventninger samt eventuelle handlingsplaner.

  • Forpagtningskontrakter laves efter gældende lovgivning og prisen inkluderer flytning af betalingsrettigheder mellem involverede parter samt evt. indhentning af fuldmagter.

  • Tværfaglige møder. Vi deltager gerne i forskellige møder med dine øvrige rådgivere f.eks. gårdråd. For kunder med årsabonnement mark- og gødningsplan er vores deltagelse til halv timepris.

  • ERFAgrupper. Du har mulighed uanset kundetilhørsforhold at være med i en ERFAgruppe, hvor der omkring 6 eftermidage tages udgangspunkt i en af deltagernes bedrift. ERFAgrupper køres i samarbejde med Nordjyllands Landbrugsskole.

  • Timepris. Arbejde udføres efter medgået tid på alle opgaver. Mindste beløb, der faktureres er 0,5 time. Der faktureres altid mindst 1,5 timer for hektaransøgning. Der er ingen yderligere gebyrer.